Contact us

Load

Testovací pracoviště pod pokličkou...

Více než třicet let jsme odborníky na trhu v oblasti řídicích systémů. Abychom mohli garantovat kvalitu a bezpečnost výrobků disponujeme profesionálním testovacím pracovištěm, kde se nachází např. bezodrazová komora, EMC zkušebna, testovací dráha na PIR, klimatická komora a mnoho dalších, které nám nedovolí pustit na trh nekvalitní výrobek.

NAHLÉDNĚTE S NÁMI POD POKLIČKU TESTOVÁNÍ PŘIPRAVOVANÉ NOVINKY TOHOTO ROKU:

PŘIJÍMAČE POSEIDON® PRO SVÍTIDLA S KONEKTORY ZHAGA

EMI

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA INTERFERENCÍ PO VEDENÍ

Zkouška elektrického zařízení, při které zjišťujeme, zda přístroj při své funkci splní limity nastavené normami a zda negativně neovlivňuje ostatní přístroje v rozvodné síti.

EMI

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA INTERFERENCÍ ŠÍŘENÝCH VZDUCHEM

Tento proces se podobá měření rušivých jevů šířených po vedení, avšak s tím rozdílem, že se soustředíme na elektromagnetické pole. Pokud by přístroj nesplňoval limity stanovené pro daný typ zařízení, mohl by způsobovat rušení, a v některých případech by dokonce mohl znemožnit radiovou komunikaci mezi okolními přístroji.

ESD

ZKOUŠKA ODOLNOSTI NA ELEKTROSTATICKÝ VÝBOJ

ESD je proces, při kterém se testuje odolnost zařízení vůči náhlému přenosu elektrického náboje mezi dvěma elektricky nabitými předměty. V praxi se tento jev nejčastěji objevuje mezi přístrojem a obsluhou, která s ním manipuluje. Při této zkoušce se opakovaně přivádí elektrický náboj na zkušební prst, který simuluje lidský prst, a přikládá se na předem vytipovaná místa zkoušeného přístroje. Maximální zkušební napětí může dosahovat až 16kV.

SURGE

TEST ODOLNOSTI PROTI PŘEPĚTÍ

Jedná se o simulaci vypnutí velkého točivého stroje nebo nepřímého úderu blesku do vedení. Aplikují se rázové pulsy do napájení přístroje a vstupních/výstupních svorek. V praxi se v elektrické instalaci běžně objevují na silových a datových vedeních rušivá přepětí, kterým se snažíme našimi prvky v maximální možné míře odolávat.

EFT

ELEKTRICKÝ RYCHLÝ PŘECHODOVÝ JEV

Jedná se o test, při kterém zkoušené zařízení vystavujeme rychlým elektrickým impulzům, které v reálném světě vznikají při jiskření na kontaktech elektrických vypínačů, relé atd. Tyto impulsy aplikujeme do napájecích i vstupních či výstupních svorek, abychom zajistili, že tento typ rušení neovlivní funkci našeho zařízení nebo ho nevyřadí z provozu.

DIPS

KRÁTKODOBÉ VÝPADKY NAPÁJENÍ

Test simuluje poklesy a krátké výpadky napětí, které běžně vznikají v rozvodné síti. Zkouška nám pomáhá zajistit, že naše zařízení bude fungovat správně při poklesech i výpadcích napájení.

Nechybí ani další zkoušky pro mezní hodnoty napájení, zkouška při extrémních teplotách, zkouška oteplení přístroje, zkoušky mechanické odolnosti atd.

Díky všem pečlivě provedeným testům a používáním kvalitních komponentů jsme schopni garantovat na naše výrobky záruku 5 let a samozřejmostí je i kompletní pozáruční servis!

Log In

Forgot your password? Don't worry. We will send you a new one.
Not registered yet? Create new account