Contact us

Load

Bezdrátové řešení pro krizové odpínání FVE

Každý distributor elektrické energie vyžaduje bezpečný způsob, jak v případě nouze odpojit fotovoltaiku od distribuční sítě. K tomu slouží tzv. "kritický signál" HDO označovaný jako N0%. Mnohdy je složité vést kabel pro N0%, a proto je nejlepší volbou bezdrátové řešení.

JAK BEZDRÁTOVÉ ŘEŠENÍ FUNGUJE?

Bezdrátové řešení pro krizové odpínání fotovoltaických elektráren je jednoduché a spolehlivé. Vysílač po přivedení napětí nebo sepnutí kontaktu na jednom ze dvou vstupů vyšle informaci k přijímači, který elektrárnu odpojí. Tato technologie zajistí rychlé a spolehlivé odpojení v případě potřeby.

PRO JAKÝ DOSAH LZE ŘEŠENÍ POUŽÍT?

Dosah pro vysílaný signál je až 150 m ve volném prostoru. 

V případě umístění vysílače (přijímače) do rozvaděče je možné použít všesměrovou externí anténu a tím eliminovat zkrácení dosahu.

Pro větší vzdálenosti lze využít externí směrové antény, která v případě přímé viditelnosti pomůže překonat vzdálenosti až 3 km.

ZÁKLADNÍ SYSTÉMOVÉ PRVKY

VYSÍLAČE VSTUPNÍ INFORMACE
PŘIJÍMAČE POSEIDON
EXTERNÍ ANTÉNA
(PRO PŘENOS DO 150M)
EXTERNÍ ANTÉNA
(PRO PŘENOS AŽ NA 3 KM)

Log In

Forgot your password? Don't worry. We will send you a new one.
Not registered yet? Create new account